Saturday, April 21, 2012

prosedur membuat ATTACHMENT di malaysia

boleh baca daripada blog ni : sini

ATAU

Mentaqarrub diri kepada Allah,profesional doktor dalam genggaman